De wereld van de Kleine vlinders kan worden beschouwd als een pretpark met een veelheid aan oecologische attracties. Aan de hand van expansieve exoten nemen wij u mee om een kijkje in dat park vol verrassingen te nemen. Dit keer het oker stiefkind en de donkere spaandermot.

, , ,
Kijk op Exoten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

J. Kuchlein, & H. ten Holt. (2013). Expansie vanuit een eenzaam eilandje. Kijk op Exoten, 1(3), 14–15.