De Amerikaanse brulkikker (Lithobates catesbeianus) wordt erg groot. Volwassen dieren bereiken een kop-romplengte van 15-20; soms zelfs 25 cm. De kikkervissen worden tot 18 cm. lang. De soort is in Europa ingevoerd voor consumptie (kikkerbillen) en als vijver- en huisdier. In de jaren negentig is de import in de EU verboden, omdat het teveel risico’s met zich meebrengt. De Amerikaanse brulkikker zorgt buiten zijn natuurlijke verspreidingsgebied namelijk voor veel problemen via predatie, concurrentie, de overdracht van ziekten op inheemse am bieën en voor geluidsoverlast. Ze prijkt op de lijst met ‘100 ergste invasieve exoten ter wereld’.