In Kijk op Exoten nummer 4 kwam de Amerikaanse brulkikker (Lithobates catesbeianus) aan bod. Deze grote kikker zorgt buiten zijn natuurlijke verspreidingsgebied namelijk voor veel problemen via predatie, concurrentie, de overdracht van ziekten op inheemse amfibieën en voor geluidsoverlast. Ze prijkt op de lijst met ‘100 ergste invasieve exoten ter wereld’.


Additional Files
629670.jpg Cover Image , 49kb