De mandarijneend (Aix galericulata) is een echte bosvogel en broedt in boomholten. Hij komt oorspronkelijk alleen voor in ZO-Rusland, China en Japan. Vanwege zijn mooie uiterlijk wordt deze soort al eeuwen lang gehouden in waterwildcollecties. Ontsnapte vogels vestigden zich als “vrije” broedvogels als eerste in Engeland (eind 18de eeuw) en vervolgens ook in Nederland (eind 20ste eeuw). In zijn oorspronkelijke broedgebied is deze soort sterk achteruit gegaan en circa 30% van de wereldpopulatie leeft nu in En- geland, Schotland en Nederland.