De zwarte zwaan (Cygnus atratus) is oorspronkelijk afkomstig uit Australië en Nieuw Zeeland. De eerste exemplaren zijn reeds aan het einde van de 18e eeuw naar Europa gebracht als siervogel voor parken en watervogelcollecties. Doordat de soort ontsnapte, zijn er in verschillende Europese landen kleine broedpopulaties ontstaan.