Monochamus-boktorren komen in en buiten Europa voor in bossen. De kevers doen zich hier tegoed aan naaldbomen. In Nederland zijn vijf Monochamus-soorten aangetroffen, die alle door versleping op onverwachte plekken kunnen opduiken. Eén soort – de dennen-geelschildboktor (M. galloprovincialis) – heeft een populatie in de duinen bij Schoorl en leeft daar een rustig bestaan, waarbij van schade aan dennen of een vergroting van het areaal geen sprake lijkt.

, , , , , , , , ,
Kijk op Exoten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

Th. Heijerman, & J. Noordijk. (2014). Boktorren uit het genus Monochamus. Kijk op Exoten, 3(2), 2–3.