Invasieve exoten vormen een enorme ecologische en eco- nomische bedreiging. De jaarlijkse kosten worden voor Nederland op € 1,3 - 2,2 miljard geraamd. Dit jaar (2014) nam de EU een verordening aan die lidstaten verplicht om de meest schadelijke invasieve exoten die in Europa aanwezig zijn aan te pakken en de verspreiding van nieuwe binnendringers te voorkomen.

,
Kijk op Exoten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

J. Meijer, & J. Vos. (2014). Biologische bestrijding van invasieve onkruiden: kansen voor Nederland. Kijk op Exoten, 3(2), 14–15.