In Kijk op Exoten komen regelmatig zoogdierexoten voorbij, die (nog) in kleine aantallen in Nederland voorkomen. Anders is het met de muskus- en beverrat. De muskusrat heeft zich vanaf 1960 over heel Nederland verspreid. Begin deze eeuw werden jaarlijks zo’n 400.000 muskusratten gevangen en gedood. In 2014 was het aantal afgenomen tot 94.000 (gegevens Unie van Waterschappen). De beverrat, oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Amerika, is een soort met veel meer pieken en dalen in aantallen, vooral vanwege strenge winters waarin de aantallen fors afnemen. Ondanks intensieve bestrijding, maar dankzij enkele zachte winters, beleven we begin 2015 weer een piek van deze ‘grote broer’ van de muskusrat.