De Amoergrondel (Perccottus glenii) is een baarsachtige vissoort (orde: Perciformes), oorspronkelijk afkomstig uit Oost-Azië. Hier leeft de soort vooral in stilstaande uiterwaardwateren, zoals poelen, meren en oude meanders. Door zijn populariteit als aquariumvis is de Amoergrondel zo’n honderd jaar geleden voor het eerst buiten zijn oorspronkelijke leefgebied terecht gekomen, in Rusland. Hoewel de zwemcapaciteit van de Amoergrondel relatief gering is, heeft hij zich toch over geheel West-Rusland weten te verspreiden, deels op eigen kracht, deels door uitzettingen. Sinds 1993 wordt de soort ook waargenomen in het stroomgebied van de Donau.Gezien de opmars die de soort maakt, is het goed mogelijk dat de soort ook in Nederland zal verschijnen. Een snelle signalering is dan belangrijk, zodat er in een vroeg stadium eventueel nog maatregelen genomen kunnen worden.