In Kijk op Exoten nummer 3 is reeds aandacht besteed aan de vestiging van de halsbandparkiet in Nederland. In deze bijdrage wordt wat verder ingaan op het broed- voorkomen van deze soort en recente ontwikkelingen in de populatie.

,
Kijk op Exoten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

A. van Kleunen. (2015). Broedverspreiding en recente aantalsontwikkelingen halsbandparkiet in Nederland. Kijk op Exoten, 3(4), 10–11.