Binnen het Signaleringsproject Exoten hebben alle samenwerkende PGO’s het afgelopen jaar op een rij gezet welke nieuwe exoten recent zijn waargenomen. Het is de bedoeling dat informatie over deze nieuwe exoten wordt opgenomen in het Soortenregister van Naturalis; de standaard met betrekking tot de in Nederland voorkomende plant- en diersoorten.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Kijk op Exoten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

J. van Delft, B. Odé, A. Gmelig Meijling, L. Sparrius, M. Boomsluiter, K. Veling, … M. van Woerkom. (2015). Nieuwe exoten; een periodiek overzicht. Kijk op Exoten, 4(1), 2–5.