Van de vele soorten paddenstoelen die zich elk jaar in Nederland proberen te vestigen, blijft maar een klein aantal “hangen”. Sommige soorten, zoals de roze sparrenhoutzwam (Fomitopsis rosea), zijn in Nederland terecht gekomen met constructiehout. Een aantal planten dat hier aangeplant is, is oorspronkelijk uit tropische gebieden geïmporteerd. In dat geval vindt een meegekomenpaddenstoel een gespreid bedje. Xylaria arbuscula (nog geen Nederlandse naam) komt in diverse dierentuinen en warme kassen van botanische tuinen voor. Hoewel de hierboven genoemde soorten uit exotische oorden afkomstig zijn, worden ze meestal als toevallige gasten beschouwd of als niet inheems, omdat ze buiten hun beschermde milieus in Nederland (nog) niet gevonden zijn.

, , ,
Kijk op Exoten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

M. Boomsluiter. (2016). Veel nieuwkomers krijgen geen vaste voet in Nederland. Kijk op Exoten, 4(3), 3–3.