Het succes van exotische planten en dieren is afhankelijk van eigenschappen van de soort en van de nieuwe omgeving waar de soort terecht komt. Om zich niet alleen te vestigen maar daarna ook uit te breiden, hebben planten allerlei verspreidingsmechanismen. Ze kunnen zich vegetatief met wortelstokken of uitlopers uitbreiden, of plantdelen kunnen met water meedrijven en op nieuwe plekken wortelen. Zaden kunnen verspreiden via water, door de lucht of via de vacht van dieren. Een zeer succesvolle manier van verspreiding is via bessenetende vogels.

,
Kijk op Exoten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

B. Odé, & R. Beringen. (2016). Opmars laurierkers; verspreiding door vogels en klimaatverandering. Kijk op Exoten, 5(1), 12–13.