Waar in Engeland exotische hoefdieren als muntjak, Chinees waterree en Sikahert vaste populaties hebben gevormd, lijkt in Nederland geen sprake te zijn van vestiging. Wel worden muntjak en Sikahert regelmatig lokaal gemeld. Wat de plaatsing van beide soorten op de Unielijst Invasieve Exoten concreet gaat betekenen, is nog niet duidelijk. Of dit in de toekomst leidt tot het stoppen van deze meldingen, is nu nog niet te zeggen.