In 2012 werd de Aziatische modderkruiper (Misgurnus anguillicaudatus) in Nederland ontdekt, in de Tungelroyse beek in Limburg. Van oorsprong is het een Aziatische soort.In de Tungelroyse beek heeft de Aziatische modderkruiper zich in de periode 2012 – 2016 verspreid over een traject van tenminste negen kilometer (gegevens NDFF). Vanuit deze beek is ook de Leukerbeek gekoloniseerd. Er worden jaarlijks ook jonge dieren gevonden, wat wijst op succesvolle voortplanting.