In een melding via NatureToday.com (12 maart 2017) is te lezen dat het muiltje - een nu al bijna 90 jaar in ons land gevestigde exoot - opeens sterk is toegenomen aan de noordzijde van de Zeelandbrug. Deze massale toename werd toegeschreven aan de hier zeven jaar geleden ter versteviging van de vooroever gestorte stenen. Maar zijn deze nieuwe stenen wel de enige oorzaak?