De uit Noord-Amerika afkomstige moeraslantaarn (Lysichiton americanus) is een opvallende verschijning in het voorjaar. De tot 1 meter hoge aronskelkachtige plant bloeit in april en mei en is dankzij haar grote gele bloeiwijze niet te missen in de korte voorjaarsvegetatie. In Nederland is moeraslantaarn op enkele tientallen locaties aangetroffen. De bestaande populaties in ons land zijn tot nu toe klein en schade aan natuurlijke vegetaties is (nog) niet of slechts beperkt gesignaleerd.

,
Kijk op Exoten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

L. Tijsma, R. Beringen, & J. van Valkenburg. (2017). Moeraslantaarn; een opvallende verschijning. Kijk op Exoten, 5(3), 18–19.