Mycorrhizapaddenstoelen vormen een partnerschap, met voor elke paddenstoel speci eke soorten bomen, tot wederzijds voordeel. Als we het, zoals in het volgende verhaal, hebben over invasieve mycorhizapaddenstoelen gaat het meestal om paddenstoelen die het de boom- soorten waarmee zij samengroeien makkelijker maken invasief gedrag te vertonen. Dit doen ze door veranderingen in de bodem op gang te brengen, waardoor de met hen samenlevende bomen sneller kunnen groeien en met hun omgeving kunnen concurreren. Voorbeelden hiervan zijn ingevoerde dennensoorten (Pinus) met hun paddenstoelenpartners in Zuid-Amerika en Nieuw- Zeeland. De Amerikaanse boleet Aureoboletus projectellus. (Foto: I.G. Safonov, via Wikimedia Common) Deze bijdrage gaat echter over een boletensoort a omstig uit het oosten van Noord-Amerika, waar deze uitsluitend met Amerikaanse dennensoorten samenlee . In Europa lee deze exoot samen met Europese dennen. Hier tast ze door haar invasief gedrag de biodiversiteit van de oorspronkelijk aan deze dennen gebonden paddenstoelensoorten aan.