De stofwisseling van vogels is snel door hun actieve bestaan, vliegen, hoge lichaamstemperatuur en snelle hartslag. De interne organen van vogels verschillen nogal van die van zoogdieren. De zintuigen en het gedrag van vogels vertonen overeenkomsten met zoogdieren en mensen,maar zijn veel scherper. Kleine vogels leven kort, grote vogels lang. Vogels kennen net als mensen en zoogdieren zowel instinctief (nurture) als aangeleerd gedrag (culture). Elke vogel is uniek en onderscheidt zich binnen de soort van andere door verschillen in uiterlijk, karakter en gedrag. Vogels kunnen denken, leren en plannen en ze hebben een goed geheugen. Afhankelijk van de soort beschikken ze over een bepaalde mate van zelfbewustzijn en intelligentie. Vogels kennen gevoelens van pijn, empathie, verdriet en plezier.

, , , , , , , , , , , , , , , , ,
Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

M.M.A. Boer. (2014). Wat maakt vogels zo interessant? Aflevering 3: Organen, zintuigen, leeftijd, gedrag en geheugen. Het Vogeljaar, 62(4), 179–189.