Correcties van verwisselde bijschriften en over foerageergedrag van Witte Kwikstaarten