Vleermuizen zijn kleine vliegende nacht-actieve zoogdieren. Ze vormen een soortgroep waaraan veel onderzoek is gedaan, maar waarvan we tegelijk nog lang niet alles weten. Onderzoeken worden wel steeds geavanceerder, zoals blijkt uit het gebruik van batdetectors, chips, telemetrie en DNA. Daarnaast wordt de reeds vele decennia toegepaste methode van het ringen van vleermuizen voortgezet. Er worden slechts zelden ringen teruggemeld van buiten de grootschalige ringlocaties zoals die van Jan Boshamer in het Robbenoordbos bij Den Oever. Toch is er een verrassende vondst gedaan op de Friese klei bij Pietersbierum. In dit artikel worden de ins en outs van dit bijzondere voorval uiteengezet.

, , ,
Twirre

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Fryske Feriening foar Fjildbiology

T. Dolstra, & D. Hargreaves. (2014). Een Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) met een Engelse ring op de Friese klei. Twirre, 24(1), 25–27.