Botjes van de reuzenalk, gevonden op ons strand, tonen aan dat hij eens ook hier voorkwam. De reuzenalk is nu zo dood als een dodo. Aan zijn uitsterven midden negentiende eeuw is minder aan-dacht besteed dan aan dat van de dodo zelf, maar ook de verdwijning van de reuzenalk is ons werk geweest.