“Exoten houden zich nu eenmaal niet aan landsgrenzen, daarom moeten de lidstaten van de Europese Unie hun beleid op elkaar afstemmen. De nieuwe EU-exotenregelgeving geldt binnenkort voor 37 soorten.” Wiebe Lammers zet de beleidsveranderingen op een rij.