Rijkswaterstaat voert in 2015 en 2016 het programma Stroomlijn uit langs de grote rivieren. Het is een groot en omvangrijk initiatief dat veel effect heeft op het buitendijkse rivierlandschap in Nederland. Wat is de achterliggende reden ervan en wat betekenen deze maatregelen voor de natuur, het landschap en de biodiversiteit? Enkele KNNV-afdelingen uit het oosten van het land denken mee over de uitvoering langs de IJssel maar plaatsen ook kanttekeningen.