Natuur waar we niemand tegenkomen, ongerept en groots. Gebieden waar natuurlijke dynamiek de boventoon voert. Zijn die plekken er nog en hoe wild is de Nederlandse natuur? En bestaat er nog echte ‘wildernis’? In dit verhaal proberen we helderheid te scheppen rond het begrip ‘wildernisnatuur’.