Een groot deel van het jaar leven meerkoeten vreedzaam in elkanders nabijheid, maar als het broedseizoen aanbreekt bevechten ze elkaar om de beste territoria. Met hun agressieve gedrag zorgen ze dan voor spanning en sensatie in de sloot. Meerkoeten kunnen echter ook heel zorgzaam zijn, zelfs al op jonge leeftijd.