Voor archeologen die plantenresten onderzoeken in bodemmonsters is kennis van de hedendaagse flora en vegetatie van onschatbare waarde. Wat laat die in de bodem achter en wat vertelt dat over wat er ter plekke groeit?