Het KNNV-jaarthema van 2014 is ’Natuur in je omgeving’. Natura belicht in de komende nummers enkele steden en dorpen, waar veel is gedaan voor de natuur. In het tweede deel de stad Groningen, die in 2013 werd uitgeroepen tot de groenste stad van Nederland. Stadsecologen en bewoners werken samen bij tal van projecten.