De stormmeeuw is nog niet zo heel lang een vrij talrijke broedvogel op Texel. Het eerste broedgeval in de vorige eeuw dateert uit 1912. Waarschijnlijk broedde de soort wel eerder, maar gegevens uit de negentiende eeuw zijn schaars. Uit diverse mededelingen wordt duidelijk dat er gedurende enige tijd kolonies waren op Texel en bij Hoek van Holland2. Waarom die verdwenen, is onduidelijk. Het is waarschijnlijk dat het voortdurend en veel rapen van eieren de hoofdoorzaak was.