Gehoorproblemen bij tellers van broedvogels kan leiden tot ondertelling. Aandacht hiervoor is noodzakelijk.