Signalering, preventie, communicatie en beheer. Een succesvolle benadering van invasieve soorten hangt niet alleen samen met biologische inzichten, maar ook met het creëren van maatschappelijk draagvlak. Het onderzoek naar de maatschappelijke perceptie van exoten biedt hier waardevolle handvaten voor.