Via een oproep in lokale kranten weet de KNNV afdeling Delfland belangstellenden te mobiliseren om mee te doen aan een landelijk onderzoek naar invasieve rivierkreeften. Zo draagt een bonte coalitie van natuurliefhebbers, vissers en ouders met kinderen bij aan verspreidingsonderzoek van exoten.