Brakke wateren worden gekenmerkt door hoge en sterk wisselende chloridengehalten. Door deze abiotische omstandigheid zijn deze wateren van betekenis voor een aantal zouttolerante macrofaunasoorten. Een van deze soorten is de vrij zeldzame brakwaterkever Agabus conspersus (Marsham, 1802). De brakwaterkever is de laatste jaren op een aantal nieuwe locaties in Noord-Groningen ontdekt.