Met hun grachten en oude muren kennen de binnensteden in de ‘lage landen’ een bijzonder biotoop voor muurflora. De handleiding voor de bescherming van bedreigde muurflora, biedt volgens onderzoek van de KNNV afdeling Delfland echter onvoldoende houvast bij onderhoudswerkzaamheden. Een meer diverse aanpak is nodig.