De natte hooilanden langs de Vecht en het Zwarte Water vormen het huis van een bijzondere leefgemeenschap waarin het bondgenootschap tussen wilde kievitsbloemen en hommels een belangrijke rol speelt in het voortbestaan van beide soorten.