In plaats van een natuurtype of het abstracte begrip ‘biodiversiteit’ kun je als natuurbeschermer ook de aandacht van het publiek richten op concrete soorten. Maar welke soorten genieten de grootste maatschappelijke belangstelling, en wat valt er daarbij nog te doen voor soorten die minder goed “scoren”?