Uit recent onderzoek blijkt dat waterspitsmuizen niet gediend zijn van een dynamisch waterpeil in hun leefgebied. Het verdwijnen van dynamiek kan de waterspitsmuis kansen bieden om hun verspreidingsgebied uit te breiden.