Tussen Delft en Pijnacker ligt het Bieslandse bos, een recreatiegebied dat in de jaren tachtig van de vorige eeuw is aangelegd in de weilanden in het kader van de Randstadgroenstructuur. Het is geen aaneengesloten bos, maar eerder een verzameling afzonderlijke percelen van verschillende omvang en inrichting. In het merendeel van de deelgebieden van het Bieslandse bos zijn bomen aangeplant in keurige rijtjes. Ten tijde van de aanleg was ik een beginnend bomen aangeplant in keurige rijtjes. Ten tijde van de aanleg was ik een beginnend naar de vogels te kijken.