Anton van Haperen heeft zich gespecialiseerd in het kustgebied van Zuidwest-Nederland. Hij verdiepte zich grondig in de duinvegetatie van Walcheren, Schouwen, Goeree en Voorne. “Op Walcheren en Schouwen miste ik allerlei planten die in de kalkrijke duinen wel voorkomen, ik noem dat een ‘plantengeografisch hiaat’.”