De meeste blauwalgen maken stoffen aan die giftig zijn en daarmee bezorgen ze ons nogal wat overlast. Maar met blauwalgen kun je ook vetten en vitaminen produceren. Het is zelfs mogelijk om de genen van gisten in te bouwen in blauwalgen, zodat je daarmee gemakkelijk biobrandstoffen kan produceren.