In de glastuinbouw worden roofwantsen ingezet voor de biologische bestrijding van plagen. Of deze roofwantsen zich buiten de kas kunnen handhaven en of ze van invloed zijn op inheemse wantsenpopulaties, is onvoldoende bekend en daarom loopt er sinds 2006 een onderzoeksproject bij de Plantenziektekundige Dienst in Wageningen naar de verspreiding van exotische en inheemse wantsensoorten in Nederland.