Het gaat goed met de diversiteit van vissen in de wateren van Noord-Brabant. Maar op soortenrijke plekken komen bijzondere soorten zoals de grote modderkruiper en de beekprik vaak niet voor. Soortenarme natuur is dus ook de moeite van het behouden waard.