De Winterswijkse steengroeve (Trias, Muschelkalk) was lange tijd vermaard om zijn ‘klunzengoud’, goudkleurige kristallen van pyriet die er te vinden zijn. Een halve eeuw geleden vond men de eerste voetsporen van sauriërs. Sindsdien is het aantal fossielvondsten geleidelijk toegenomen en daarmee ook de internationale belangstelling. Dat levert nogal wat nieuwe fossielen op, nieuw voor Winterswijk en Nederland en soms zelfs wereldwijd. Een tussenstand van de huidige kennis.