Uitheemse soorten kunnen voor grote problemen zorgen. Sommige soorten worden invasief en kunnen inheemse soorten verdringen, zodat deze soms zelfs geheel verdwijnen. Uitheemse soorten komen dan ook vaak negatief in het nieuws. Maar vanuit een biologisch oogpunt zijn uitheemse soorten echter zeer interessant! Enkele voorbeelden uit de literatuur en uit de eigen achtertuin.