Nederland is nog steeds een land van weidevogels, hoewel daar aardig de klad in zit. Iedereen kan constateren dat onze graslanden qua vogelbevolking niet meer worden gedomineerd door steltlopers, graspiepers en veldleeuweriken, maar dat op veel plaatsen het vooral ganzen zijn die het vogelkundig aspect bepalen. De ontwikkelingen op dat gebied zijn adembenemend.