“Nederland is van ons, want het is aanspoelsel van Frankrijk”, aldus Napoleon. Hij had niet helemaal ongelijk; zo bezien is ‘ons land’ eigenlijk ook van Zwitserland en had niet helemaal ongelijk; zo bezien is ‘ons land’ eigenlijk ook van Zwitserland en Duitsland. De Nederlandse ondergrond bestaat inderdaad voornamelijk uit sediment; dat verklaart ook dat het oppervlak van ons land zo plat is. Maar hier en daar is het door Rijn, Maas en oostelijke rivieren aangevoerde sediment tot langgerekte heuvels opgestuwd: de stuwwallen. Dat is het werk van het landijs dat zo’n 150.000 jaar geleden uit Scandinavië deze contreien bereikte, stuwwallen opdrukte en zwerfstenen achterliet. Ook de Scandinaviërs kunnen ons land dus claimen!