Het natuurbeheer in ons land kent verschillende stromingen. In de ene stroming staat het behoud van oude cultuurlandschappen centraal, de andere kant kiest voor de ontwikkeling van grootschalige, zelfregulerende natuurgebieden. Waar nu zitten onze plantensoorten?