De 'duizendjarige' eiken van de Veluwe blijken toch minder oud te zijn dan de ontdekkers zes jaar geleden dachten. De eikencluster met een omtrek van vijfentwintig meter bestaat wel degelijk uit klonen van slechts één individu, maar het is geen langzaam uitdijende hakhoutstoof. Een hoge begrazingsdruk verhinderde het langzaam uitdijende hakhoutstoof. Een hoge begrazingsdruk verhinderde het uitgroeien naar boven, zodat alleen laag bij de grondse takken de dans ontsprongen. De nieuwe schatting luidt: hooguit tweehonderdvijftig jaar.