Verschillen binnen de regio vervagen. Bijna de helft van de plantensoorten gaat achteruit. Kruidenvegetaties van voedselarme omstandigheden nemen sterk af en die van voedselrijke omstandigheden nemen toe. Het aantal adventieven en verwilderde soorten neemt sterk toe. Deze ontwikkelingen worden gedetailleerd beschreven in de tweedelige en negenhonderd pagina’s tellende Atlas van de flora van Eindhoven, waarin drie inventarisatierondes zijn samengebracht.