Nederland is een land van water en waterplanten. Een bekend geslacht van waterplanten is vederkruid of Myriophyllum. Het gaat om planten die niet fraai bloeien en geen mooie bladeren produceren, maar als ze ergens staan, zijn ze meestal met erg veel en vormen ze hele vegetaties. Zij leven grotendeels ondergedoken en beschikken over lange stengels. De bladeren staan in kransen langs de stengels en ze zijn fijn geveerd, met draadvormige slippen. De geslachtsnaam komt van het Griekse ‘myrios’, wat oneindig of ontelbaar betekent en van ‘phyllon’ ofwel blad.